Belangrijk, annuleringen vanwege corona

Op 12 maart 2020 heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen getroffen wegens de actuele ontwikkeling rondom het corona virus.

KVM on Ice hecht grote waarde aan de gezondheid van alle mensen die betrokken zijn bij KVM on Ice. Daarom heeft het bestuur helaas moeten besluiten om alle verenigingsactiviteiten te annuleren t/m 31 maart. Daarna zal opnieuw bekeken worden of er nieuwe maatregelen nodig zijn. 

Wat komt er te vervallen:

  • Alle trainingen t/m 31 maart
  • Diplomaschaatsen 18 en 20 maart
  • Generale repetitie en eindshow 21 maart.

Dit is lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid en het advies van het NOC/NSF aan alle sportbonden.

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij alle leden hierover informeren.