• Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik direct weggooit.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. We rekenen erop dat iedereen zich hier strikt aan houdt. Ook kinderen onder 12 jaar vragen we om thuis te blijven bij klachten. Ook al ben je alleen maar verkouden, blijf dan thuis!!
 • Gebruik alleen je eigen bidon, deel geen bidons of andere zaken met elkaar.
 • De trainers gaan bij iedere training een aanwezigheidslijst bijhouden.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan. Alleen de schaatsers die les hebben mogen de Vechtsebanen betreden.
 • Vermijd drukte. Kom niet onnodig naar de ijsbaan, zoek elkaar niet op, zorg dat er nergens opstoppingen ontstaan, maak plaats zodra je klaar bent.
 • Kan uw kind nog niet zelf de schaatsen aantrekken, zorg er dan voor dat u de schaatsen bij uw kind heeft aangedaan voordat hij/zij de Vechtsebanen betreed. Schaatsbeschermers zijn hierbij noodzakelijk.
 • Wij verzoeken de leden van de lesgroepen vrijdag 16.00 uur en zaterdag 12.30 uur 5 minuten voor aanvang van de les klaar te staan in de hal bij de kassa. Een medewerker van KVM on Ice zal hen dan begeleiden naar de binnenbaan. Na afloop van de les zullen wij de kinderen begeleiden naar de uitgang. Zorg dat u op tijd aanwezig bent om het kind op te halen.
 • Volg de looproutes en houd je aan de aangewezen zitplaatsen
 • Gedraag je rustig, geen geschreeuw of geduw.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de baancoördinatoren, trainers en de corona-coördinatoren op. Zij zijn oa. herkenbaar aan de gekleurde hesjes. Bij niet navolging van de protocollen en aanwijzingen, kunnen sancties volgen.

Bij gezondheidsklachten:

De trainer zal iemand met klachten verzoeken het complex te verlaten en pas terug te komen wanneer hij klachtenvrij is en (bij verdachte / aanhoudende klachten) negatief getest is op corona.

Ook de andere veiligheidscoördinatoren kunnen bij het constateren van klachten de betreffende persoon verzoeken het complex te verlaten. De trainer wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Na contact met iemand die besmet is:

Heb jij te horen gekregen dat jij in de afgelopen 7 dagen in contact bent geweest met iemand die positief getest is, op de Vechtsebanen of daarbuiten, dan ga je 10 dagen in quarantaine. Gedurende deze periode ben je niet welkom op de Vechtsebanen.

Contact is in deze: 15 minuten of langer binnen 1,5m of gedurende een langere periode (bijvoorbeeld tijdens je training) zo vaak samen binnen 1,5m geweest dat je redelijkerwijs ook op die 15 minuten komt.

Heb je wel samen met iemand op het ijs getraind, maar ben je niet binnen 1,5m geweest volgens bovenstaande definities, dan hoef je niet in quarantaine. Wees extra alert op het ontwikkelen van klachten en laat je direct testen wanneer je klachten ontwikkelt. Waarschuw in dat geval ook alvast degenen met wie jij getraind hebt.

Heb jij te horen gekregen dat jij in de afgelopen 7 dagen in contact bent geweest met iemand die positief getest is, op de Vechtsebanen of daarbuiten, dan ga je 10 dagen in quarantaine. Gedurende deze periode ben je niet welkom op de Vechtsebanen.

Contact is in deze: 15 minuten of langer binnen 1,5m of gedurende een langere periode (bijvoorbeeld tijdens je training) zo vaak samen binnen 1,5m geweest dat je redelijkerwijs ook op die 15 minuten komt.

Heb je wel samen met iemand op het ijs getraind, maar ben je niet binnen 1,5m geweest volgens bovenstaande definities, dan hoef je niet in quarantaine. Wees extra alert op het ontwikkelen van klachten en laat je direct testen wanneer je klachten ontwikkelt. Waarschuw in dat geval ook alvast degenen met wie jij getraind hebt.

Hoe te handelen in geval van een besmetting;

Belangrijkste uitgangspunt blijft: thuisblijven in geval van klachten, ook als je (nog) niet getest bent. Ook als je in afwachting bent van een testuitslag, blijf je thuis, ook al voel je je misschien niet zo ziek meer.

Als je (of je kind) positief getest bent en je bent in de afgelopen week op de Vechtsebanen geweest of op een andere manier in contact geweest met leden van je vereniging:

 • Geef je duidelijk aan op welke uren je op de Vechtsebanen bent geweest. Geef je duidelijk aan met wie je op de Vechtsebanen langer dan 15 minuten binnen 1,5m bent geweest (ook op het ijs!) of gedurende een langere periode (bijvoorbeeld tijdens je training) zo vaak samen binnen 1,5m geweest dat je redelijkerwijs ook op die 15 minuten komt.

De verenigingscontactpersoon informeert vervolgens:

 • De eigen trainer en trainingsgroep van de besmette persoon, met de oproep voor iedereen die binnen 1,5m van deze persoon is geweest, de komende 10 dagen in quarantaine te gaan en niet naar de training te komen. De anderen krijgen de oproep extra alert te zijn op gezondheidsklachten.

De Vechtsebanen en de KVM onderhouden nauw contact om elkaar en de GGD om het totaalbeeld te bewaken en waar nodig zwaardere maatregelen te nemen, zoals het stilleggen van bepaalde trainingsuren bij teveel besmettingen.

Regels voor de binnenbaan:

Omkleden en schaatsen aan/uittrekken binnenbaan

De verenigingen op de binnenbaan kunnen alleen gebruikmaken van de tribunes voor het omkleden en schaatsen aan/uittrekken. Geef elkaar hierbij de ruimte en volg de aanwijzingen van de coronacoördinatoren/KVM leden op.

Sanitaire voorzieningen:

De toiletten en douches in de kleedkamer zijn gesloten. Alleen de sanitaire voorzieningen in de gang tegenover het KNSB-café zijn beschikbaar, beide toiletblokken in de gang zijn hier tegelijkertijd open. Per toiletgroep kunnen er maximaal 3 mensen tegelijk wachten in de wasruimte.

 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet, voorkom drukte tijdens de wisselmomenten.
 • Vul ook je bidon alvast thuis, voorkom elk onnodig bezoek aan de toiletruimte.
 • Douchen is nergens mogelijk.

Warming up en droogtrainingen:

De droogtrainingen van KVM on Ice komen te vervallen zolang de corona maatregelen op de Vechtsebanen van kracht zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een warming up in het complex van de Vechtsebanen te doen. Wil men dit toch buiten verenigingsverband doen , dan moet men dit buiten doen of in de parkeergarage van de Vechtsebanen.

Wisselmomenten

We willen iedereen in staat stellen om optimaal zijn ijstijd te benutten én rustig zijn schaatsen aan- en uit te kunnen trekken, zodat we volop kunnen genieten van het schaatsen. Dit betekent dat we met z’n allen discipline en geduld zullen moeten tonen om dit mogelijk te maken. Hiervoor hebben we volgende regels opgesteld.

Binnenbaan

Op de binnenbaan wordt op de tribunes omgekleed.

Voor het omkleden en schaatsen aan/uittrekken op de tribunes, wordt per trainingsuur
gewisseld van tribune om mixen van groepen en te grote drukte en geloop per tribune te
voorkomen. De ene groep zit op de tribune aan de gangzijde en betreedt / verlaat daar het ijs. De volgende groep zit op de tribune aan de kleedkamerzijde en betreedt / verlaat daar het ijs.

De verschillende looproutes zijn:

C heen:
direct rechts na ingang -> voor tribune kleedkamerzijde langs terug: horecaplein -> lange gang / nooduitgang

D heen:
direct rechts na ingang -> voor tribune gangzijde langs terug: smalle gangetje tussen tribunedelen -> gang

Let op: onderaan de tribunes aan de gangzijde liggen geen rubberen matten op de grond. Zorg dat je bij omkleden aan deze zijde altijd beschermers gebruikt voor je ijzers.

Trainingsgroep Omkleden Looproute:

Woensdag
17.40 – 19.10 Tribune gangzijde D

Vrijdag
16.00 – 17.30 Tribune gangzijde D17.30-19.00 Tribune kleedkamerzijde C

Zaterdag 
11.00-12.30 Tribune gangzijde D
12.30-13.30 Tribune kleedkamerzijde C

Zondag 
08.00-09.30  Tribune kleedkamerzijde C

Volg bij een geconstateerde besmetting het quarantaineprotocol op zoals beschreven in dit document. Alleen als we dit allemaal serieus nemen, kunnen we blijven schaatsen.

De Vechtsebanen zal zorgen voor voorzieningen waardoor de individuele gebruiker in staat is om zich aan deze regels te houden, maar dit is alleen een hulpmiddel. Ons eigen gedrag is bepalend voor de veiligheid, zorg voor jezelf en elkaar. Wanneer nodig, zullen de maatregelen dwingend zijn.