De contributie voor het winterseizoen 2016-2017

Contributie voor leden is 245 euro per lesuur op het ijs per seizoen (22 tot 25 lessen per seizoen). Bij afname van 1,5 lesuur per seizoen is de contributie dus 367,50 euro. Bij nieuwe aanmeldingen gedurende het seizoen berekenen we een evenredig deel van de contributie.

Ben je in het bezit van een U-pas, geef dit dan aan. Met deze U-pas kan (een groot deel van) de contributie vergoed worden. De exacte vergoedingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De contributie wordt gefactureerd per e-mail en dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt. De contributie kan in 2 gelijke termijnen worden betaald.

Licentiekosten

De contributie is exclusief licentiekosten van de KNSB. De licentie is alleen nodig indien je deelneemt aan wedstrijden.