KVM wordt geleid door bestuursleden die op een Algemene Leden Vergadering op democratische wijze zijn gekozen door de (wettelijk vertegenwoordigers van de) leden van de vereniging. Van tijd tot tijd heeft de vereniging nieuwe bestuurders nodig. Mocht u interesse hebben in een toekomstige functie als bestuurder van KVM laat dit dan weten.

Onze bestuurlijke speerpunten:

Maatschappelijk doel en continuiteit

KVM heeft als maatschappelijk doel ‘het beoefenen en het bevorderen van de kunstrijsport zowel voor recreanten als wedstrijdrijders’

Onze eerste doelstelling is om onze doelgroep te bereiken, en kwalitatief hoogwaardige kunstschaats les aan te bieden.

Voor de continuïteit van de club is er natuurlijk een gezond financieel beleid.

Bestuur vanuit de leden

Het maatschappelijk doel van de vereniging staat vast, maar de invulling hiervan komt uiteindelijk vanuit de leden. Het bestuur stelt de wens en behoeften van onze leden centraal. Via enquetes, persoonlijke gesprekken  en ledenvergaderingen verzameld het bestuur de inbreng van de leden.

Hier komen wensen uit zoals bijvoorbeeld kleine(re) groepen (meer persoonlijke aandacht), en verdere ontwikkeling op wedstrijd gebied. Die ideeën gebruiken we bij de veranderingen in les groepen, trainers of bijeenkomsten.

Het borgen van Kwaliteit , Plezier en Prestatie

Een taak waar we als bestuur constant mee bezig zijn is het borgen van kwaliteit en plezier. Bijvoorbeeld in seizoen 2015-2016 zijn we gestart met ons kwaliteitsprogramma ‘met sprongen vooruit’.

Dit programma is bedoeld om de schaatsontwikkeling van al onze leden te versnellen en om als club een kwalitatief hoger nivo te bereiken. Onderdeel hiervan zijn o.a. kleinere groepen, een leerlingvolgsysteem, off-ice trainingen.

Er is een nauwe samenwerking met de KNSB.

De bestuursleden