Statuten en huishoudelijk reglement

De juridische zaken van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten, en het Huishoudelijk Reglement. Deze documenten zijn op te vragen bij het bestuur.

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen

De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen zijn bij het bestuur op te vragen.

Overige gegevens van KVM