Dit is de privacyverklaring van KVM on Ice, gevestigd te Maarssen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30197718, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: penningmeester@kvmonice.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden nvt
Administratie Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. nvt
Licentie aanvragen/ wijzigen Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres
Geslacht
Licentienummer
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst KNSB
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst nvt
Groepsindeling tbv trainingen Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men is aangemeld nvt
Website, het informeren van leden en mensen die geïnteresseerd zijn in de vereniging Beeldmateriaal
Voornaam
Achternaam
Toestemming Zolang men toestemming heeft gegeven Foto’s worden opgeslagen bij flickr.com. (tegenwoordig eigendom van Smugmug). (privacy statement)

De website is gehost bij Antagonist (antagonist.nl). (privacy statement)

Videos worden opgeslagen bij youtube.com (ook van Google Inc.). (privacy statement)

Facebook, het informeren van leden en mensen die geïnteresseerd zijn in de vereniging Voornaam
Achternaam
Foto
Toestemming Zolang men toestemming heeft gegeven Berichten worden verwerkt door  Facebook.com. (privacy statement)
Instagram, het informeren van leden en mensen die geïnteresseerd zijn in de vereniging Voornaam
Achternaam
Foto
Toestemming Zolang men toestemming heeft gegeven Berichten worden verwerkt door  Instagram van Facebook.com. (privacy statement)
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
Browser en apparaat gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Google Analytics van Google Inc.(privacy statement)
Het organiseren van wedstrijden en deelnemen aan wedstrijden Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
licentienummer
Uitvoering van de overeenkomst Tot 1 jaar na afloop van de wedstrijd, Muziek tot een dag na afloop van de wedstrijd. Deelnemende of organiserende vereniging
Organiseren diplomaschaatsen Voornaam
Achternaam
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. nvt
Organiseren show Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Tot 1 jaar na afloop van de show nvt

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Zoals hierboven staat gebruikt KVM alleen analytische cookies.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Bijvoorbeeld door een kopie van uw pasfoto met uw verzoek meet te sturen, waarin de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  Femi van Halen, bestuurslid KVM on Ice
E-mail:                       penningmeester@kvmonice.nl
Telefoonnummer:   06 28644203

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Google gebruikt voornoemde informatie  rapporten over de website activiteit op te stellen voor de vereniging en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. KVM On Ice is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.